Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Wolności 29
08-300 Sokołów Podlaski

tel: 25 425 40 40
rejestracja@czpsokolowpodlaski.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: zamknięte

 • ul. Wolności 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Godziny otwarcia: pn-pt: 08:00 - 20:00; sb: 08:00 – 16:00

Diagnoza psychiatryczna

diagnoza psychiatryczna

Diagnoza psychiatryczna jest jednym z elementów konceptualizacji. Jej celem jest ocena, w oparciu o wiedzę kliniczną dotyczącą zaburzeń psychicznych,  czy zgłaszane problemy są istotne kliniczne. Jeśli jest to uzasadnione to również postawienie diagnozy. W naszym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży diagnoza psychiatryczna poprzedzona jest diagnozą psychologiczną.

Na czym polega diagnoza psychiatryczna?

Diagnoza psychiatryczna to proces, który ma na celu ocenę stanu psychicznego dziecka lub nastolatka, identyfikację ewentualnych zaburzeń psychicznych oraz ocenę  potrzeby włączenia farmakoterapii. Nasz zespół wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych w swojej pracy opiera się na najnowszej, dostępnej wiedzy medycznej.

Etapy diagnozy psychiatrycznej

Diagnoza psychiatryczna to proces złożony i wieloetapowy, który pozwala na dokładne zrozumienie problemów i potrzeb dziecka lub nastolatka. Każdy etap jest niezbędny, aby uzyskać pełny obraz sytuacji i zaplanować skuteczną terapię. W naszym zespole poprzedzona jest ona diagnozą psychologiczną i konsylium podczas, którego lekarz specjalista wraz z psychologiem diagnostą omawiają wnioski z przeprowadzonych badań.

 • Kompleksowy wywiad kliniczny
  Pierwszym krokiem jest wywiad z rodzicami lub opiekunami, który stanowi uzupełnienie wywiadu zebranego przez psychologa diagnostę. Podczas tej rozmowy psychiatra zbiera informacje na temat rozwoju dziecka, jego historii zdrowia, wcześniejszych problemów psychicznych oraz sytuacji rodzinnej. Rozmowa obejmuje również pytania o codzienne funkcjonowanie dziecka, jego zachowania, relacje z rówieśnikami i wyniki w nauce.
 • Bezpośrednia rozmowa z dzieckiem lub nastolatkiem
  Podczas diagnozy psychiatra prowadzi indywidualne rozmowy z dzieckiem lub nastolatkiem. Celem tych rozmów jest zrozumienie perspektywy młodego pacjenta, jego uczuć, myśli i obaw. Podczas rozmowy psychiatra ocenia stan psychiczny dziecka, zwracając uwagę na objawy takie jak nastrój, poziom lęku, obecność myśli samobójczych, problemy z koncentracją czy trudności w relacjach społecznych. Poziom rozmowy jest dostosowany do wieku i możliwości poznawczych pacjenta.
 • Analiza i interpretacja zebranych danych
  Po zakończeniu wszystkich etapów diagnozy psychiatra analizuje i integruje zebrane informacje również te podczas diagnozy psychologicznej. Wyniki diagnozy są omawiane z rodzicami i z dzieckiem.

Dlaczego diagnoza psychiatryczna jest ważna?

Diagnoza psychiatryczna jest niezbędnym krokiem do skutecznego leczenia i wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzięki szczegółowej diagnozie możemy:

 • zidentyfikować problemy, potrzeby i mocne strony – zrozumienie źródła trudności dziecka oraz jego zasobów  pozwala na trafne zidentyfikowanie problemów oraz opracowanie indywidualnego planu terapii
 • dobrać odpowiednie metody leczenia – na podstawie wyników diagnozy możemy dobrać najbardziej odpowiednie metody terapeutyczne i interwencje
 • wspierać rodziny –  rodzice i opiekunowie otrzymują cenne informacje pozwalające im rozumieć problem dziecka i ich rolę w procesie jego zdrowienia  
 • monitorować postępy – regularna diagnoza pozwala na monitorowanie postępów terapii i wprowadzanie niezbędnych zmian w planie leczenia.

Nasze podejście

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży stawiamy na unikalne i holistyczne podejście do każdego pacjenta. Nasze działania opierają się na współpracy wielospecjalistycznego zespołu, który łączy wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, aby zapewnić najbardziej kompleksową i skuteczną opiekę.

 • Holistyczne podejście do zdrowia psychicznego

W naszym centrum wierzymy, że zdrowie psychiczne dziecka to nie tylko brak zaburzeń, ale także jego dobrostan emocjonalny, społeczny i fizyczny. Staramy się zrozumieć całe spektrum doświadczeń dziecka, uwzględniając jego środowisko domowe, szkolne i społeczne. Nasz zespół składa się z doświadczonych psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych. Współpracujemy, aby wzmocnić zasoby indywidualne jak i tkwiące w środowisku, wzmocnić sieć wsparcia społecznego oraz wesprzeć proces zdrowienia dziecka, nastolatka i jego rodziny.

 • Personalizacja procesu diagnozy

Każde dziecko jest inne, dlatego tworzymy indywidualne plany zdrowienia dostosowane do jego specyficznych potrzeb. Nasze podejście zakłada szczegółowe poznanie historii rozwoju dziecka, jego aktualnych trudności oraz zasobów. Stosujemy nowoczesne narzędzia i metody diagnostyczne, które pozwalają na precyzyjną ocenę stanu psychicznego dziecka. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć i identyfikować specyficzne problemy wieku rozwojowego jak i zaburzenia neurorozwojowe.

 • Współpraca z rodziną

Rodzice i opiekunowie prawni dla nas są partnerami w procesie wspierania powrotu do zdrowia ich dziecka. Bez aktywnego udziału rodziców/ opiekunów prawnych nie jesteśmy w stanie pomóc ich dziecku. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla jego procesu zdrowienia, dlatego też z rodzicami, opiekunami prawnymi omawiamy wyniki diagnozy i konceptualizacji, etapy psychoterapii i często oferujemy im wsparcie pod postacią psychoedukacji lub psychoterapii rodzinnej.

 • Innowacyjne techniki terapeutyczne

Nasze podejście terapeutyczne jest zintegrowane i obejmuje różnorodne techniki oparte na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine), które są dostosowane do potrzeb dziecka. Pracujemy zgodnie z rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystw Psychiatryczne podejściami psychoterapeutycznymi do pracy z dziećmi i nastolatkami, tj. psychoterapią poznawczo- behawioralną, psychodynamiczną i systemową.

 • Etyka i profesjonalizm

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zapewniając pełną poufność i respektując prywatność naszych pacjentów. Każda diagnoza i terapia są przeprowadzane z największą troską o dobro dziecka. Nasi specjaliści regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dzięki temu możemy oferować najbardziej aktualne i skuteczne metody leczenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług diagnostycznych. Dzięki profesjonalnej diagnozie psychiatrycznej, możemy wspólnie pracować nad poprawą jakości życia Twojego dziecka i całej rodziny, oferując wsparcie, które jest zarówno kompleksowe, jak i dostosowane do unikalnych potrzeb każdego młodego pacjenta.

Skip to content