Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Wolności 29
08-300 Sokołów Podlaski

tel: 25 425 40 40
rejestracja@czpsokolowpodlaski.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: zamknięte

 • ul. Wolności 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Godziny otwarcia: pn-pt: 08:00 - 20:00; sb: 08:00 – 16:00

Psychoterapia rodzinna

psychoterapia rodzinna

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży rozumiemy, że zdrowie psychiczne dziecka jest ściśle związane z jego środowiskiem rodzinnym. Nasza oferta psychoterapii rodzinnej jest zaprojektowana, aby wspierać całe rodziny w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi, które mogą wpływać na wszystkich członków rodziny.

Na czym polega psychoterapia rodzinna?

Psychoterapia rodzinna to proces terapeutyczny, w którym cała rodzina pracuje razem z doświadczonym terapeutą w celu rozwiązania problemów, poprawy komunikacji i wzmocnienia relacji. Terapia rodzinna skupia się na interakcjach między członkami rodziny i jak te interakcje wpływają na zdrowie psychiczne każdego z nich. Celem jest stworzenie harmonijnego i wspierającego środowiska domowego, w którym każdej z osób będzie żyło się lepiej.

Kiedy psychoterapia rodzinna jest wskazana?

Psychoterapia rodzinna może być niezwykle pomocna w różnorodnych sytuacjach, które wpływają na funkcjonowanie całej rodziny.

Najczęstsze wskazania do podjęcia terapii rodzinnej obejmują:

 • Konflikty rodzinne
  Częste napięcia i kłótnie między członkami rodziny, które wpływają na codzienne życie i powodują stres. Gdy konflikty stają się stałym elementem życia rodzinnego, prowadzą do uczucia frustracji, gniewu i niezrozumienia. Terapia pomaga zidentyfikować przyczyny konfliktów, poprawić komunikację oraz wypracować i wprowadzić pożądane strategie rozwiązywania problemów.
 • Zmiany w strukturze rodziny
  Zmiany takie jak rozwód, separacja, ponowne małżeństwo, narodziny dziecka lub adopcja, dorastanie dziecka mogą wpływać na dynamikę rodzinną. Gdy rodzina doświadcza trudności w adaptacji do nowych okoliczności, co może prowadzić do stresu i napięć. Terapia wspiera rodzinę w przystosowaniu się do zmian, pomaga w budowaniu nowych ról i relacji oraz wspiera proces adaptacji.
 • Problemy dzieci i młodzieży
  Problemy emocjonalne lub behawioralne u dzieci, takie jak lęki, depresja, ADHD, problemy z zachowaniem czy trudności szkolne, mogą wpływać na całą rodzinę.Gdy trudności dziecka powodują napięcia w rodzinie, wpływają na relacje między rodzeństwem i rodzicami.Terapia pomaga zrozumieć przyczyny problemów dziecka, wspiera jego rozwój i pomaga rodzinie w radzeniu sobie z wyzwaniami.
 • Choroby i zaburzenia psychiczne
  Obecność choroby psychicznej u jednego z członków rodziny, np. depresji, lęków, zaburzeń odżywiania, może wpływać na funkcjonowanie całej rodziny. Gdy choroba psychiczna jednego z członków rodziny powoduje stres, niepokój i problemy w codziennym życiu rodzinnym. Terapia dostarcza wsparcia w radzeniu sobie z chorobą, i budowania wspierającej sieci.
 • Traumy i kryzysy
  Rodzina może doświadczyć traumatycznych wydarzeń, takich jak śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa, wypadki czy inne kryzysy. Gdy trauma lub kryzys powoduje destabilizację rodziny, wywołuje silne emocje, które trudno jest kontrolować. Terapia pomaga rodzinie przepracować traumatyczne doświadczenia, wspiera proces żałoby oraz pomaga odbudować poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 • Problemy z komunikacją
  Trudności w komunikacji między członkami rodziny mogą prowadzić do nieporozumień, frustracji i izolacji. Gdy brak efektywnej komunikacji utrudnia rozwiązywanie problemów i budowanie zdrowych relacji. Terapia pomaga wprowadzać skuteczne sposoby komunikacji, które pomagają wyrażać emocje, potrzeby i oczekiwania w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wsparcie dla rodziców
  Wyzwania związane z wychowaniem dzieci, radzeniem sobie z problemami szkolnymi czy trudnościami w relacjach z nastolatkami. Gdy rodzice czują się przytłoczeni wyzwaniami rodzicielskimi, mają trudności w zrozumieniu i wspieraniu swoich dzieci. Podczas terapii rodzice wspólnie wypracowują strategie radzenia sobie z wyzwaniami wychowawczymi oraz wspierać rozwój emocjonalny i społeczny swoich dzieci.

Etapy psychoterapii rodzinnej

Psychoterapia rodzinna to proces składający się z kilku etapów, które mają na celu zrozumienie problemów rodziny, poprawę komunikacji i relacji oraz rozwiązanie istniejących konfliktów.

 • Pierwsze sesje konsultacyjne

Pierwsze dwa, trzy spotkania mają na celu zrozumienie problemów i potrzeb całej rodziny oraz ustalenie celów terapii. Terapeuta prowadzi rozmowę z wszystkimi członkami rodziny, aby zebrać informacje o ich perspektywach i doświadczeniach oraz o oczekiwaniach każdej osoby wobec terapii.

 • Zawarcie kontraktu terapeutycznego

Terapeuta razem z rodziną ustala cele do dalszej pracy, które są wspólne dla wszystkich członków rodziny. Terapeuta rodzinny towarzyszy rodzinie w zmianie. Nie ocenia poszczególnych członków rodzinny ani ich zachowania.

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Terapeuta pomaga rodzinie i poszczególnym jej członków usłyszeć i zrozumieć  wypowiadane potrzeby oraz wspiera proces wypracowania przez rodzinę nowych sposobów komunikowania się ze sobą. Praca nad wspólnymi celami, które każdy członek rodziny może zrozumieć i wspierać, co prowadzi do lepszej współpracy i zrozumienia.

 • Praca nad relacjami i wzorcami zachowań

Terapia pomaga rodzinie zidentyfikować i zmienić wzorce zachowań, które mogą być źródłem konfliktów i problemów. Terapeuta wspiera rodzinę w budowaniu silniejszych, bardziej wspierających relacji, które sprzyjają zdrowiu psychicznemu wszystkich członków.

 • Rozwiązywanie specyficznych problemów

W zależności od potrzeb, terapia może obejmować sesje w podsystemie małżeńskim/ pracy i podsystemie dzieci/ rodzeństwa, aby skupić się na specyficznych problemach poszczególnych członków rodziny. Rodzina przy wsparciu terapeutów wypracowuje strategie radzenia sobie z problemami, które mogą być stosowane w codziennym życiu.

 • Monitorowanie postępów i adaptacja terapii

Terapeuta razem z rodziną regularnie przygląda się procesowi terapii i jeśli jest potrzeba wspólnie modyfikują cele na dalszą pracę.

 • Zakończenie terapii i dalsze wsparcie

Kiedy cele terapeutyczne zostaną osiągnięte, terapeuta wspólnie z rodziną planuje zakończenie terapii. Po zakończeniu terapii oferujemy follow-up i dodatkowe wsparcie w razie potrzeby, aby utrwalić osiągnięte wyniki i wspierać rodzinę w przyszłych wyzwaniach.


Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii rodzinnej?

Psychoterapia rodzinna oferuje wiele korzyści, w tym:

 • poprawę komunikacji – pomaga wypracować skuteczne techniki komunikacyjne, które pomagają w rozwiązywaniu konfliktów i poprawie wzajemnego zrozumienia
 • wzmocnienie relacji – pomaga budować silniejsze, bardziej wspierające relacje między członkami rodziny
 • skuteczność – praca z doświadczonym terapeutą pozwala na skuteczne radzenie sobie z trudnościami rodzinnymi i poprawę jakości życia wszystkich członków rodziny
 • wsparcie rozwoju – terapia wspiera rozwój emocjonalny i społeczny wszystkich członków rodziny, co ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości.

Nasze podejście

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży stawiamy na:

 • systemowe podejście – pracujemy nad całą strukturą rodziny, uwzględniając interakcje i dynamikę, które wpływają na zdrowie psychiczne każdego członka rodziny
 • współpracę – współpracujemy z całą rodziną, angażując wszystkich członków w proces terapeutyczny, aby wspólnie pracować nad osiągnięciem celów
 • elastyczność – dostosowujemy metody i techniki terapeutyczne do specyficznych potrzeb i problemów każdej rodziny, oferując spersonalizowane wsparcie
 • profesjonalizm i etyka – pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zapewniając poufność i szanując prywatność wszystkich członków rodziny
 • nowoczesne metody – stosujemy najnowsze i sprawdzone metody terapeutyczne, które są skuteczne i dostosowane do potrzeb rodzin w różnym wieku i różnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty psychoterapii rodzinnej. Dzięki profesjonalnemu wsparciu naszych terapeutów, możemy wspólnie pracować nad poprawą relacji rodzinnych i zdrowia psychicznego wszystkich członków Twojej rodziny.

Skip to content