Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Wolności 29
08-300 Sokołów Podlaski

tel: 25 425 40 40
rejestracja@czpsokolowpodlaski.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: zamknięte

 • ul. Wolności 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Godziny otwarcia: pn-pt: 08:00 - 20:00; sb: 08:00 – 16:00

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest jednym z elementów konceptualizacji, która w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży rozpoczyna proces wsparcia dzieci i młodzieży w ich powrocie do zdrowia psychicznego. Oferujemy kompleksową diagnozę psychologiczną, która pomaga zrozumieć potrzeby i trudności młodych pacjentów, zasoby tkwiące w nich jak i w najbliższym środowisku, a także wyznaczyć kierunek dalszej terapii i wsparcia.

Na czym polega diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to proces, który ma na celu zebranie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania psychicznego dziecka lub nastolatka. Nasz zespół wykwalifikowanych psychologów i specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego wykorzystuje zgodnie z najnowszą, dostępną wiedzą różnorodne metody i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, aby uzyskać pełny obraz stanu psychicznego pacjenta.

Jakie są etapy diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna realizowana w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży stanowi część szerszego procesu konceptualizacji problemu, który umożliwia dokładne zrozumienie trudności i potrzeb dziecka lub nastolatka oraz poznania mocnych stron. W skład tego procesu wchodzi

 • Wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi
  Cały proces rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Celem jest zebranie możliwie jak największej ilości informacji dotyczących historii trudności z którymi zgłasza się do nas rodzina i podejmowanych prób w celu ich rozwiązania,  historii rozwoju dziecka, jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania w różnych sferach życia. Wywiad obejmuje pytania dotyczące przebiegu ciąży i porodu, kamieni milowych w rozwoju (np. pierwszy krok, pierwsze słowa), wcześniejszych problemów zdrowotnych, nawyków żywieniowych, snu, relacji rodzinnych, sytuacji szkolnej i relacji z rówieśnikami. Poznanie tych aspektów pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu, w którym rozwija się dziecko, oraz identyfikację potencjalnych czynników wpływających na jego obecne trudności oraz czynników mogących wspierać proces powrotu do zdrowia .
 • Rozmowa z pacjentem
  Rozmowa z dzieckiem lub nastolatkiem jest dostosowana do jego wieku i poziomu rozwoju. Przebiega ona w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Rozmowa ta obejmuje pytania dotyczące uczuć, myśli, zachowań i relacji dziecka. Psycholog stara się zrozumieć, jak dziecko postrzega siebie, swoje otoczenie oraz jakie ma problemy i obawy. Celem jest poznanie perspektywy dziecka jego trudności i rozumienia sytuacji w której jest, co daje pełniejszy obraz sytuacji.
 • Testy psychologiczne i kwestionariusze
  W ramach diagnozy psychologicznej wykorzystujemy różnorodne testy i kwestionariusze, które pomagają w sposób obiektywny ocenić różne aspekty funkcjonowania psychicznego dziecka. Mogą to być testy inteligencji, testy oceniające pamięć, uwagę, umiejętności społeczne, a także testy mierzące poziom lęku i obniżonego nastroju. Wyniki testów stanowią ważną podstawę do formułowania wniosków diagnostycznych i planowania terapii. Chcemy podkreślić, że testy są przeprowadzane w przyjaznej i spokojnej atmosferze, aby dziecko mogło się skupić i czuć komfortowo.
 • Obserwacja
  Obserwacja zachowania dziecka jest kluczowym elementem diagnozy. Może odbywać się podczas sesji diagnostycznych, w trakcie interakcji z rodzicami, w grupach rówieśniczych, a także w naturalnym środowisku dziecka, takim jak szkoła. Psycholog obserwuje sposób, w jaki dziecko komunikuje się, reaguje na stres, współpracuje z innymi, rozwiązuje problemy oraz wyraża swoje emocje. Obserwacja dostarcza cennych informacji o zachowaniu dziecka w różnych kontekstach i sytuacjach, co pozwala na lepsze zrozumienie jego trudności i zasobów.
 • Zakończenie konceptualizacji
  Diagnoza psychologiczna kończy się spotkaniem z rodzicami i dzieckiem lub nastolatkiem w celu omówienia końcowych wniosków. Na ich postawie podczas rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi tworzony jest Indywidualny Plan Zdrowienia, który zawiera opis trudności i mocnych stron oraz plan dalszego postępowania terapeutycznego.

Indywidualny Plan Zdrowienia stanowi swoistą umowę pomiędzy Centrum a Pacjentem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi na wsparcie procesu zdrowienia poprzez realizację zapisanych celów ustalonymi formami oddziaływań terapeutycznych .


Dlaczego diagnoza psychologiczna jest ważna?

Diagnoza psychologiczna jest niezbędnym krokiem do skutecznego leczenia i wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzięki szczegółowej diagnozie możemy:

 • zidentyfikować problemy, potrzeby i mocne strony – zrozumienie źródła trudności dziecka oraz jego zasobów pozwala na trafne zidentyfikowanie problemów oraz opracowanie indywidualnego planu terapii
 • dobrać odpowiednie metody terapii – na podstawie wyników diagnozy możemy dobrać najbardziej odpowiednie metody terapeutyczne i interwencje
 • wspierać rodziny – rodzice i opiekunowie otrzymują cenne informacje pozwalające im rozumieć problem dziecka i ich rolę w procesie jego zdrowienia
 • monitorować postępy – regularna diagnoza pozwala na monitorowanie postępów terapii i wprowadzanie niezbędnych zmian w planie leczenia.

Nasze podejście

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sokołowie Podlaskim stawiamy na kompleksowe podejście do każdego pacjenta i jego problemu. Nasz zespół specjalistów składa się z doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i psychiatrów, którzy współpracują ze sobą, aby zapewnić wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Ze swojej strony zapewniamy:

 • Indywidualne podejście do Pacjenta

Razem z pacjentem i jego rodziną uwzględniając ich potrzeby i zasoby opracowujemy Indywidualny Plan Zdrowienia. Uwzględniamy wszystkie aspekty życia dziecka, w tym jego środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze, aby zapewnić najbardziej efektywne wsparcie. Ponadto, uważamy, że rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Współpracujemy z rodzicami i opiekunami na każdym etapie diagnozy i terapii, oferując im wsparcie, psychoedukację oraz zapraszając ich do pracy na rzecz dziecka lub nastolatka.

 • Holistyczne podejście do zdrowia psychicznego

Nasze podejście obejmuje nie tylko leczenie objawów, ale także zrozumienie przyczyn problemów psychicznych i emocjonalnych. Dążymy do poprawy ogólnego dobrostanu dziecka, uwzględniając jego potrzeby emocjonalne, społeczne, edukacyjne i fizyczne. Nasz zespół składa się z różnych specjalistów, w tym psychologów, terapeutów, psychiatrów, pedagogów i innych ekspertów. Wspólnie pracujemy nad diagnozą i planem leczenia, aby zapewnić kompleksową opiekę, która uwzględnia wszystkie aspekty zdrowia psychicznego dziecka.

 • Profesjonalizm i doświadczenie

Nasi specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Regularnie uczestniczą w szkoleniach i kursach, aby być na bieżąco z najnowszymi metodami i technikami terapeutycznymi. Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, dbając o poufność i prywatność naszych pacjentów. Budujemy zaufanie poprzez otwartą komunikację i empatyczne podejście.

 • Nowoczesne metody

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne i testy psychologiczne oparte na najnowszej wiedzy, które pozwalają na dokładną ocenę stanu psychicznego dziecka. Nasz zespół jest różnorodny i w pracy z pacjent stosuje podjeścia terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne .

 • Zaangażowanie w edukację i profilaktykę

Organizujemy warsztaty i szkolenia dla rodziców, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby swoich dzieci i nauczyć się skutecznych metod wsparcia. Edukujemy ich na temat rozwoju emocjonalnego, radzenia sobie ze stresem oraz budowania zdrowych relacji rodzinnych. Kładziemy duży nacisk na działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie problemom zdrowia psychicznego. Współpracujemy ze szkołami i innymi instytucjami, aby promować zdrowie psychiczne i wspierać rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sokołowie Podlaskim dążymy do zapewnienia wszechstronnej i indywidualnie dopasowanej opieki, która wspiera zdrowie psychiczne i rozwój naszych pacjentów. Dzięki holistycznemu podejściu, współpracy z rodziną, profesjonalizmowi naszych specjalistów oraz wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi, możemy skutecznie wspierać dzieci i młodzież w powrocie do dobrostanu psychicznego.  

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług diagnostycznych i terapeutycznych, aby wspólnie pracować nad poprawą jakości życia Twojego dziecka i całej rodziny.

Skip to content