Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Wolności 29
08-300 Sokołów Podlaski

tel: 25 425 40 40
rejestracja@czpsokolowpodlaski.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 08:00 - 16:00
Niedziela: zamknięte

 • ul. Wolności 29, 08-300 Sokołów Podlaski
 • Godziny otwarcia: pn-pt: 08:00 - 20:00; sb: 08:00 – 16:00

Psychoterapia grupowa

psychoterapia grupowa

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferujemy psychoterapię grupową jako jedną z kluczowych form wsparcia dla młodych ludzi. Psychoterapia grupowa to skuteczna metoda leczenia, która pozwala dzieciom i nastolatkom nawiązać relacje z rówieśnikami o podobnych doświadczeniach, wspólnie pracować nad problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz rozwijać umiejętności interpersonalne.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa to forma terapii, w której kilka osób spotyka się regularnie pod kierunkiem doświadczonego terapeuty/terapeutów. Sesje odbywają się w bezpiecznym i wspierającym środowisku, gdzie uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie pracować nad przezwyciężeniem trudności. Terapia grupowa pomaga uczestnikom zrozumieć, że nie są sami w swoich problemach, co często przynosi ulgę i wspiera proces leczenia.

Kiedy psychoterapia grupowa jest wskazana?

Psychoterapia grupowa może być niezwykle pomocna w różnych sytuacjach i dla różnych problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież.

Najczęstsze wskazania do podjęcia psychoterapii grupowej obejmują:

 • Problemy z samooceną
  Dzieci i młodzież z niskim poczuciem własnej wartości często zmagają się z brakiem pewności siebie, co wpływa na ich życie społeczne, szkolne i rodzinne. Psychoterapia grupowa jest wskazana, gdy niska samoocena wpływa na codzienne funkcjonowanie dziecka, prowadząc do izolacji społecznej, trudności w nawiązywaniu relacji oraz negatywnego myślenia o sobie. Grupa terapeutyczna pomaga uczestnikom zrozumieć i docenić swoje mocne strony, budować pewność siebie i rozwijać pozytywne postrzeganie siebie.
 • Trudności społeczne
  Dzieci i młodzież mogą mieć problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, co może prowadzić do samotności i wykluczenia. Gdy trudności społeczne powodują, że dziecko czuje się odizolowane, ma problemy z komunikacją lub doświadcza konfliktów z rówieśnikami. Psychoterapia grupowa pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności społeczne, uczyć się efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach społecznych.
 • Lęki i fobie
  Dzieci i młodzież mogą doświadczać różnych lęków, takich jak lęk przed wystąpieniami publicznymi, lęk separacyjny, lęk przed ciemnością czy specyficzne fobie. Gdy lęki są na tyle silne, że utrudniają codzienne funkcjonowanie, np. uniemożliwiają udział w zajęciach szkolnych czy spotkaniach towarzyskich. Grupa terapeutyczna oferuje wsparcie w radzeniu sobie z lękami poprzez dzielenie się doświadczeniami, techniki relaksacyjne oraz stopniowe wystawianie się na sytuacje wywołujące lęk.
 • Depresja
  Depresja u dzieci i młodzieży może objawiać się smutkiem, drażliwością, brakiem energii, problemami ze snem i apetytem, a także trudnościami w koncentracji. Gdy objawy depresji wpływają na codzienne życie, powodując wycofanie społeczne, problemy szkolne oraz negatywne myśli i emocje. Psychoterapia grupowa pomaga uczestnikom znaleźć wsparcie w grupie, dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami, oraz rozwijać strategie radzenia sobie z depresją.
 • Zaburzenia zachowania
  Dzieci i młodzież z problemami behawioralnymi mogą wykazywać agresję, buntowniczość, trudności w kontrolowaniu impulsów, a także inne problemy z zachowaniem. Gdy zachowania te prowadzą do konfliktów w domu, szkole lub wśród rówieśników, a także utrudniają normalne funkcjonowanie dziecka. Grupa terapeutyczna pomaga uczestnikom nauczyć się kontroli impulsów, rozwijać pozytywne strategie radzenia sobie oraz poprawiać relacje z innymi.
 • Zaburzenia odżywiania
  Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia czy kompulsywne objadanie się, mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Gdy zaburzenia odżywiania wpływają na zdrowie dziecka, prowadzą do skrajnych zachowań związanych z jedzeniem i negatywnie wpływają na jego życie społeczne i emocjonalne. Psychoterapia grupowa oferuje wsparcie w procesie zdrowienia, pomagając uczestnikom zrozumieć mechanizmy choroby, otrzymać wsparcie od innych osób doświadczających podobnych trudności i wzmacniać poczucie własnej wartości.
 • Problemy z adaptacją do zmian
  Dzieci i młodzież mogą mieć trudności w przystosowaniu się do różnych zmian życiowych, takich jak przeprowadzka, zmiana szkoły, rozwód rodziców czy śmierć bliskiej osoby. Gdy zmiany te powodują stres, lęk, problemy emocjonalne oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. Grupa terapeutyczna pomaga uczestnikom radzić sobie ze stresem związanym ze zmianami, oferując wsparcie emocjonalne oraz strategie adaptacyjne.

Etapy psychoterapii grupowej

Psychoterapia grupowa to złożony proces, który składa się z kilku kluczowych etapów. Każdy z nich ma swoje specyficzne cele i metody, które pomagają uczestnikom w osiągnięciu zamierzonych rezultatów.

 • Wstępne spotkanie i ocena

Pierwszym krokiem jest ocena, czy psychoterapia grupowa jest odpowiednia dla danego dziecka lub nastolatka. Terapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem oraz jego rodzicami lub opiekunami, aby zrozumieć problemy i cele terapeutyczne. Na podstawie wstępnej oceny terapeuta podejmuje decyzję o przydzieleniu pacjenta do odpowiedniej grupy terapeutycznej. Wybór grupy zależy od wieku, specyfiki problemów oraz celów terapeutycznych pacjenta.

 • Tworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery

Na początku terapii ważne jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Terapeuta wypracowuje z grupą obowiązujące zasady, które mają na celu zapewnienie poufności i wzajemnego szacunku, tak żeby każdy uczestnik mógł czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich myśli i uczuć.

 • Praca nad problemami i rozwijanie umiejętności

Każda sesja może mieć określony temat, który jest istotny dla uczestników, np. radzenie sobie ze stresem, budowanie samooceny, rozwiązywanie konfliktów. Tematy są wybierane na podstawie potrzeb grupy i mogą być modyfikowane w trakcie terapii. Terapeuta może wprowadzać różne ćwiczenia i scenki (role-playing), które pomagają uczestnikom w praktykowaniu nowych umiejętności w bezpiecznym środowisku. Role-playing umożliwia uczestnikom przetestowanie nowych zachowań i strategii radzenia sobie w kontrolowanych warunkach. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i oferują sobie wzajemne wsparcie, co jest niezwykle ważne dla procesu terapeutycznego. Wzajemne wsparcie pomaga w budowaniu więzi i zrozumienia między uczestnikami. Po każdym ćwiczeniu uczestnicy mają możliwość refleksji nad swoimi doświadczeniami i udzielania sobie nawzajem konstruktywnego feedbacku. To pomaga w lepszym zrozumieniu siebie i innych oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych.

 • Monitorowanie postępów i adaptacja terapii

Terapeuta regularnie ocenia postępy uczestników, analizując zmiany w zachowaniu i samopoczuciu oraz dostosowując podejście terapeutyczne w razie potrzeby. Regularne oceny pozwalają na bieżąco monitorować skuteczność terapii i wprowadzać ewentualne zmiany. Uczestnicy są zachęcani do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat terapii, co pozwala na bieżąco wprowadzać zmiany i usprawnienia. Otwarta komunikacja z terapeutą pomaga w lepszym dostosowaniu terapii do potrzeb grupy. W razie potrzeby, terapeuta może zaproponować indywidualne sesje kontrolne, aby dokładniej ocenić postępy poszczególnych uczestników i dostosować plany terapeutyczne.

 • Podsumowanie i zakończenie terapii

Gdy cele terapeutyczne zostaną osiągnięte, terapeuta pomaga grupie podsumować dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia. Proces podsumowania obejmuje refleksję nad postępami i nauką, jaką uczestnicy zdobyli podczas terapii. Podczas końcowych sesji terapeuta i uczestnicy omawiają strategie utrzymania osiągniętych rezultatów oraz radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Uczestnicy są zachęcani do wypracowania planów, które pomogą im w codziennym życiu. Proces zakończenia terapii obejmuje symboliczne pożegnanie, które pomaga uczestnikom zakończyć ten etap terapii i przygotować się do dalszego samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami.


Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii grupowej?

Psychoterapia grupowa oferuje wiele korzyści, w tym:

 • wzajemne wsparcie – uczestnicy mogą czerpać siłę i inspirację z doświadczeń innych osób w grupie
 • uczenie się od innych – dzieci i młodzież mogą nauczyć się nowych umiejętności społecznych i strategii radzenia sobie, obserwując i uczestnicząc w dyskusjach grupowych
 • poczucie wspólnoty – udział w grupie pomaga uczestnikom poczuć, że nie są sami w swoich problemach, co może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie
 • rozwój umiejętności – psychoterapia grupowa sprzyja rozwojowi umiejętności komunikacyjnych, empatii i zrozumienia.

Nasze podejście

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży stawiamy na:

 • Indywidualne Dopasowanie: Każdy uczestnik jest starannie dobierany do grupy, aby zapewnić maksymalne korzyści z terapii.
 • Bezpieczeństwo i Zaufanie: Dbamy o to, aby każda grupa terapeutyczna była miejscem bezpiecznym i wspierającym, gdzie każdy uczestnik może czuć się akceptowany i zrozumiany.
 • Profesjonalizm i Etyka: Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zapewniając poufność i szanując prywatność wszystkich uczestników.
 • Nowoczesne Metody: Stosujemy najnowsze i sprawdzone metody terapeutyczne, które są skuteczne i dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty psychoterapii grupowej. Dzięki profesjonalnemu wsparciu naszych terapeutów, dzieci i młodzież mogą wspólnie pracować nad poprawą zdrowia psychicznego, rozwijać umiejętności społeczne i budować wartościowe relacje z rówieśnikami.

Skip to content